021-41704

info@loca.ir

تهران امير آباد شمالي روبروی بیمارستان قلب کوچه دانش ثانی پلاک 69 طبقه 3 غربی کد پستی: 1413675437

روز هاي شنبه تا چهار شنبه ۹:۳۰ لغايت ۱۸:۰۰ روز هاي پنج شنبه ۹:۳۰ لغايت ۱۳:۳۰

گالری تصاویر

گالری تصاویر لوکا

آتش سوزی و نوسان برق

آتش سوزی و نوسان برق

مشاهده عکس
ضربه و شکست

ضربه و شکست

مشاهده عکس
آبخوردگی

آبخوردگی

مشاهده عکس
آسیب های سطحی

آسیب های سطحی

مشاهده عکس