021-41704

info@loca.ir

تهران امير آباد شمالي روبروی بیمارستان قلب کوچه دانش ثانی پلاک 69 طبقه 3 غربی کد پستی: 1413675437

روز هاي شنبه تا چهار شنبه ۹:۳۰ لغايت ۱۸:۰۰ روز هاي پنج شنبه ۹:۳۰ لغايت ۱۳:۳۰

رضایت مشتری

نظر مشتریان در رابطه با لوکا

فرم نظر مشتریان در لوکا

مشتریان گرامی که از خدمات لوکا استفاده کرده اند از طریق فرم زیر تجربیات خود و میزان رضایتمندی از خدمات لوکا را نوشته تا پس از بررسی ما در سایت برای نمایش قرار داده شود.